St. Faustina Kowalska Biography

St. Faustina Kowalska

                  Sister Faustina was born on 25 August 1905 in Głogowiec, Poland to Marianna and Stanisław Kowalski as the third of ten children. Two days later she was baptized with the name Helena in the parish church of Świnice Warckie. At the age of nine, she made her first Holy Communion. She attended elementary school for merely three years and then she went to work as a housekeeper in various well–to–do families in Aleksandrów and Łódź. From the age of seven, she had felt the calling for religious vocation, but her parents would not give her permission to enter the convent. However, impelled by the vision of the Suffering Christ, in July 1924 she left for Warsaw to find a place. For another year she worked as a housekeeper to save some money for a modest monastic trousseau. On 1 August 1925 she entered the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy in  Warsaw on Żytnia St.

She lived in the Congregation for thirteen years, staying in many houses, the longest time (she spent) in Kraków, Płock and Vilnius; working as a cook, shop assistant in baker’s shop, gardener, and portress. She suffered from tuberculosis of the lungs and alimentary system and that is why for over 8 months stayed at the hospital in Kraków – Prądnik. Greater sufferings from those which were caused by tuberculosis, she offered as a voluntary sacrifice for sinners and as the Apostle of Divine Mercy. She experienced also many extraordinary graces such as: apparitions, ecstasies, the gift of bilocation, hidden stigmata, reading into human souls, the mystical betrothal and nuptials.

Sister Faustina’s principal task was to pass on to the Church and world the Message of Mercy, a recapitulation of the Biblical truth of God’s Merciful Love for every human being, and a calling to each of us to entrust our lives to Him and to actively love our neighbor. Jesus not only revealed the depth of His Mercy to St. Faustina, but also gave her new forms of worship: the picture inscribed Jesus, I trust in You, the Feast of Divine Mercy, the Chaplet of Divine Mercy, and the Prayer in the Hour of His Death on the Cross, the Hour of Mercy. To each of these forms of worship, as well as to the preaching of the message of Mercy, He attached great promises, on condition that we care about the attitude of trust in God that is to fulfill His will and show mercy to our neighbors.

Sister Faustina died in Krakow on October 5, 1938, at the age of just thirty–three. Out of her charism and mystical experience grew the Apostolic Movement of the Divine Mercy which continues her mission, proclaiming the message of Mercy to the world through the testimony of life, deed, words and prayer. On April 18, 1993, the Holy Father John Paul II raised her to the glory of the altars and on April 30, 2000, numbered her among the saints of the Church. Her relics are in the Shrine of the Divine Mercy at Łagiewniki, Kraków.

Biografia św. Faustyny Kowalskiej

Maria Faustyna Kowalska (właśc. Helena Kowalska) – Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec (woj. łódzkie) jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci. Jej rodzice to rolnicy — Stanisław Kowalski i Marianna z domu Babel. Dwa dni później    została   ochrzczona przez proboszcza ks. Józefa Chodyńskiego w parafii św. Kazimierza w Świnicach Warckich (pow. Turek) i   otrzymała imię Helena. W wieku 7 lat mała Helenka pierwszy raz słyszy w duszy głos wzywający ją do doskonalszego życia. Do  pierwszej komunii świętej przystąpiła w wieku 9 lat. W wieku 12 lat zaczęła uczęszczać do szkoły podstawowej w  Świnicach i chodziła tam niecałe trzy lata, po czym w wieku 16 lat poszła do pracy na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim. Po roku  pracy w Aleksandrowie Helena wróciła do domu rodzinnego i oświadczyła, że zamierza wstąpić do klasztoru, jednak rodzice stanowczo sprzeciwili się temu. W wieku 17 lat, by dalej pomagać rodzicom, znalazła pracę u trzech tercjarek, a następnie pracowała w sklepie. W wieku 19 lat doznała wizji umęczonego Jezusa, który wydał jej polecenie wstąpienia do zakonu. Wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze, jednak kazano jej zapracować sobie na skromną wyprawę. W związku z tym pracowała przez rok jako pomoc domowa i 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.

W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia spędziła 13 lat swojego życia, pracując w kuchni, ogrodzie, piekarni i przy furcie. Przebywała w tym czasie w wielu domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie. Doświadczała w tym czasie wielu cierpień, oschłości, pokus, a na dodatek chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Wiele cierpień  znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników, ale jej życie nie obfitowało jedynie w ciernie, ale także w wiele nadzwyczajnych łask jak objawienia, ekstazy, dar bilokacji, ukryte stygmaty, czytanie w duszach ludzkich, mistyczne zrękowiny i zaślubiny.

Zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie całemu światu orędzia Miłosierdzia, które przypomina biblijną prawdę o miłosiernej miłości Boga do człowieka, wzywa do zawierzenia Mu oraz do czynienia miłości wobec bliźnich. Jezus przekazał poprzez Siostrę Faustynę nowe formy kultu: obraz podpisany słowami Jezu Ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwę wykonywaną w chwili Jego konania na krzyżu, która została nazwa Godziną Miłosierdzia. Do każdej z tych form kultu oraz do głoszenia  orędzia Miłosierdzia Jezus przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem jednoczesnej troski o zaufanie Bogu i świadczenia miłosierdzia bliźnim.

Siostra Faustyna zmarła w wieku zaledwie 33 lat, 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach.  Kontynuacją misji Siostry Faustyny zajął się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę głosi światu orędzie Miłosierdzia.

W dniu 18 kwietnia 1993 roku papież Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku została zaliczona do grona świętych Kościoła. Relikwie Siostry Faustyny znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.